تماس با کارشناس : 02636337434 - 02634353478 - 09129258950 - 09358106950
تماس با کارشناس : 02636337434 - 02634353478 - 09129258950 - 09358106950

جدول تعرفه‌ها

 

جدول تعرفه‌ها می تواند برای نشان دادن برنامه‌های قیمت گذاری استفاده شود. شما می توانید تعداد ستون ها را تغییر دهید، برخی طرح ها را برجسته کرده و انیمیشن‌ها را به جدول‌ها اضافه کنید.

پلن متخصص
79,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن حرفه‌ایی
59,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن مبتدی
39,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن استارتر
29,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن متخصص
79,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن حرفه‌ایی
59,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن مبتدی
39,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن متخصص
79,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن حرفه‌ایی
59,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن مبتدی
39,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد
پلن استارتر
29,000
تومان / ماهانه
پردازنده: ۲ هسته
حافظه رم: ۲ گیگابایت
فضای دیسک: ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد

جدول‌های معمولی

 

جدول‌های معمولی برای نشان دادن برخی اطلاعات استفاده می شوند. میتوانید رنگ، تعداد ردیفها و ستونها را تغییر دهید، ستونها یا ردیفها را با هم ادغام کنید و خیلی موارد بیشتر…

قیمت‌ها طراحی ویرایش
آیتم #۱٫۱ آیتم #۱٫۲ آیتم #۱٫۳
آیتم #۲٫۱ آیتم #۲٫۲ آیتم #۲٫۳
آیتم #۳٫۱ آیتم #۳٫۲ آیتم #۳٫۳
آیتم #۴٫۱ آیتم #۴٫۲ آیتم #۴٫۳

طراحی کدنویسی نتایج
آیتم #۱٫۱ آیتم #۱٫۲ آیتم #۱٫۳
آیتم #۲٫۱ آیتم #۲٫۲ آیتم #۲٫۳
آیتم #۳٫۱ آیتم #۳٫۲ آیتم #۳٫۳
آیتم #۴٫۱ آیتم #۴٫۲ آیتم #۴٫۳